Vài nét về tự động hóa trong công nghiệp

Vài nét về tự động hóa trong công nghiệp

CÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG HÓA LÊ GIA

Tự động hóa trong công nghiệp (Automation Industry) được hiểu là việc ứng dụng các hệ thống điều khiên tự động, như máy tính, các loại robot công nghiệp (cánh tay robot, robot cộng tác) để điều khiển các loại máy móc, cũng như vận hành quá trình sản xuất một cách tự động, con người không phải tham gia hoặc tham gia rất ít vào quá trình sản xuất.Nhờ có tự động hóa trong công nghiệp, các nhà máy đã và đang trở nên hiệu quả hơn trong việc sử dụng năng lượng, nguyên liệu và nguồn nhân lực

Những lợi ích chính mang lại từ tự động hóa công nghiệp bao gồm:

 

Chia sẻ:
Zalo
Hotline